Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania> Instytut Technologii Materiałów> Zakład Odlewnictwa
Piątek, 24 Stycznia 2020 roku, Dzisiaj: 1, wczoraj: 1, przez 7 dni: 7 (razem: 29589) |  On-line: 1

Studium podyplomowe

Studium podyplomowe SP-139

STUDIUM PODYPLOMOWE SP-139

Optymalizacja technologii i sterowanie procesami produkcyjnymi oraz prognozowanie i zapewnienie jakości w odlewnictwie

kierownik studium: prof. dr hab. inż. Zenon IGNASZAK
tel. +48 (061) 665 2460

Ulotka SP-139


P.T Dyrekcje Odlewni Wielkopolskich
Poznań, 25.10.2006
Szanowni Państwo,

Odpowiadając na życzenia kadry odlewników wielkopolskich, wyrażane podczas licznych spotkań, uprzejmie informujemy o powołaniu dwusemestralnego studium podyplomowego o nazwie: "Optymalizacja technologii i sterowanie procesami produkcyjnymi oraz prognozowanie i zapewnienie jakości w odlewnictwie". Studium to jest oferowane specjalistom pracującym w odlewniach, posiadającym wykształcenie wyższe inżynierskie lub pokrewne, zainteresowanym podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie tematyki związanej z nowoczesnymi procesami odlewania, ich optymalizacją i prognozowaniem jakości. Studium uwzględnia zagadnienia:

logistyka - technologia - produkcja

1. Logistyka w odlewni - od oferty do ekspedycji odlewu.
2. Kreowanie jakości metalurgicznej stopów odlewniczych. Urządzenia i instalacje.
3. Podstawy projektowania procesów powstawania odlewu w formie. Kompendium technologii odlewania i ich mechanizowania.
4. Technologiczne podstawy modelowania i symulacja komputerowa procesów odlewania.
5. Wspomaganie i techniki komputerowe w opracowaniu technologii w odlewnictwie. Cz.I - Przygotowanie i wykonanie obliczeń.

jakość - kontrola - sterowanie

6. Wspomaganie i techniki komputerowe w opracowaniu technologii w odlewnictwie Cz.II - Prognozowanie jakości, walidacja i optymalizacja technologii.
7. Eksperyment walidacyjny. Pomiary parametrów procesów odlewniczych i ich akwizycja oraz wykorzystanie.
8. Praktyka badań nieniszczących jakości i jej kryteria w produkcji odlewów.
9. Warunki odbioru a kwalifikacja jakości odlewów. Normy i normatywy europejskie. Warsztaty.
10. System SAP. Zarządzanie i komunikacja w sterowaniu jakością w odlewni. Warsztaty. 11. Metody statystyczne i sieci neuronowe w odlewnictwie.
12. Praca kontrolna i test końcowy.

Więcej informacji nt. studium podyplomowego SP-139


Strona domowa studium podyplomowego SP-139
Walidacja XHTML Walidacja CSS2