Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania> Instytut Technologii Materiałów> Zakład Odlewnictwa
Wtorek, 14 Sierpnia 2018 roku, Dzisiaj: 1, wczoraj: 1, przez 7 dni: 7 (razem: 29112) |  On-line: 1

Oferta zespołu na XXI wiek

Oferta współpracy


 • Rozwój aplikacji komputerowych systemów symulacyjnych w technologiach materiałowych (szczególnie w obszarze pre- i post-processingu):
 • sprzężenie modeli fizycznych zjawisk elementarnych w aspekcie specyfiki procesów technologicznych, efektywne bazy danych materiałowych i efektywne rozwiązania zadań odwrotnych
 • kompatybilność geometrycznych systemów CAD i systemów symulacyjnych
 • walidacja eksperymentalna modeli zjawisk elementarnych i procesów złożonych, metodologia i specjalne techniki pomiarowe
 • podstawy procedur interpretacyjnych wyników symulacji i prognoz jakości odlewów
 • Prognozowanie, kreowanie i kontrola specjalnych cech materiałów, szczególnie stopów metali, otrzymywanych przez sterowanie szybkością krzepnięcia i kinetyką przemian fazowych w stanie stałym
 • Żeliwa sferoidalne, wermikularne i bainityczne tworzywami XXI wieku. Krzepnięcie, zasilanie i optymalizacja technologii
 • Materiały na formy, w tym izolacyjne, ochładzalniki i inne o specjalnym przeznaczeniu. Regeneracje mas i ich waloryzacja w aspekcie wymagań środowiskowych

Aparatura i wyposażenie, systemy symulacyjne


 • Mobilne laboratorium do badań poligonowych w przemyśle:
 • Komputerowe centrale do akwizycji danych
 • Oprogramowanie do realizacji akwizycji i transferu danych
 • Pirometry radiacyjne do 1500°C
 • Kamera termowizyjna do 1500°C
 • Zestaw termoelementów typu K, typu S z niezbędnym osprzętem operacyjnym
 • Ultrasonograf firmy Krautkrämer z kompletem głowic
 • Mini-mikroskop cyfrowy (pow. 50x, 100x)
 • Aparat DMA - do badań "hot distortion" materiałów ceramicznych
 • Urządzenie do badań żywotności mas samowiążących
 • Systemy CAD, systemy symulacyjne i systemy ERP:
 • I-DEAS MS10 (Design, Assembly, Simulation, Mechanism Design, Manufacturing, Test, Mold Flow, Drafting)
 • CATIA
 • NovaFlow&Solid
 • CALCOSOFT 2D/3D (Thermal, Inverse, Flow, CAFE, Porosity, Macrosegregation)
 • CDN Egeria v.5.0
Walidacja XHTML Walidacja CSS2