Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania> Instytut Technologii Materiałów> Zakład Odlewnictwa
Czwartek, 6 Sierpnia 2020 roku, Dzisiaj: 1, wczoraj: 1, przez 7 dni: 7 (razem: 29783) |  On-line: 1

Informacje o laboratorium

LABORATORIUM CAD/CAE TECHNOLOGII MATERIAŁÓW

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
hala A15/T2

tel. +48 (61) 665 2460
fax +48 (61) 665 2217
Laboratorium CAD/CAE Technologii Materiałów wchodzi w skład struktury Instytutu Technologii Materiałów (ITMat) na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Administracyjnie Laboratorium CAD/CAE przypisane jest do Zakładu Odlewnictwa ITMat, zaś zakres jego działalności dydaktycznej i naukowej ma charakter interdyscyplinarny i jest traktowane jednocześnie jako laboratorium instytutowe, służące specjalistom z zakresu szerzej pojętych technologii materiałowych.

Tematyka realizowanych prac - przykłady


 • Wirtualizacja procesów technologicznych wykonywania wyrobów i półwyrobów
 • Modelowanie i symulacja komputerowa procesów technologicznych w przetwarzaniu materiałów, szczególnie w odlewnictwie
 • Komputerowe prognozowanie struktury i stanu jej jakości oraz lokalnych właściwości mechanicznych dla potrzeb systemów sterowania jakością, szczególnie w odlewnictwie
 • Identyfikacja jakości wyrobów i półwyrobów za pomocą badań nieniszczących (NDT+), metodami VT, RT, MT, UT, PT, z uwzględnieniem raportowania badań i wprowadzania do systemów zarządzania jakością w ramach ERP
 • Badanie i opracowywanie baz danych materiałowych oraz warunków brzegowych dla różnych technologii materiałowych, w aspekcie symulacji procesów. Rozwiązywanie współczynnikowych zagadnienień odwrotnych
 • Pomiary parametrów fizycznych procesów w czasie rzeczywistym procesu z wykorzystaniem komputerowych systemów do akwizycji danych (elementy data mining)
 • Walidacja modeli matematyczno-fizycznych stosowanych w symulacjach procesów technologicznych
 • Realizacja geometrii CAD dowolnie złożonych systemów technologicznych. Aspekt konwersji geometrii CAD
 • Pomiary i oryginalne ujęcie zmienności parametrów termofizycznych dla materiałów poddawanych szokowi cieplnemu (m.in. odlewnicze materiały formierskie, materiały izolacyjne i egzotermiczne, materiały na kokile, pokrycia ceramiczne)
 • Badania procesów suchej/termicznej regeneracji (recycling) ceramicznych materiałów formy. Zagadnienia identyfikacji parametrów jakości regeneratu i sterowania tą jakością
 • Eksperymentalne struktury i sposoby pozyskiwania danych produkcyjnych w integracji z systemami klasy ERP
 • Rozwój i testowanie autorskich rozwiązań (KMES Quality - Polska, FC CDS - Francja) do eksploracji wybranych danych o przebiegu procesów odlewania

Pracownicy Laboratorium CAD/CAE Technologii Materiałów


Pokaż listę pracowników
Walidacja XHTML Walidacja CSS2